admin

Romans Road Heaven

เพื่อนคริสเตียนเพิ่งสร้างแอปสำหรับ Google Play Store แอพนี้ฟรี แอพนี้มีชื่อว่า “Romans Road Heaven” และมีรูปคนคุกเข่าอยู่ มันเป็นภาษาอังกฤษ บางทีคุณอาจหาแอปแปลภาษาเพื่อแปลได้

ถนนสู่ความรอดของโรมันเป็นพระคัมภีร์ที่อธิบายหนทางแห่งความรอด พระคัมภีร์ทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือโรมในพันธสัญญาใหม่

นี่เป็นส่วนหนึ่งของการแปล

รอม. 3:10 ตามที่เขียนไว้ว่า ไม่มีสักคนเดียว ไม่มีเลย

รอม. 3:23 เพราะทุกคนทำบาป และขาดสง่าราศีของพระเจ้า

รอม. 5:8 แต่พระเจ้าได้ทรงมอบความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

รอม. 6:23 เพราะค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

รอม. 10:9-13 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด เพราะด้วยใจมนุษย์เชื่อในความชอบธรรม และการสารภาพด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ใครก็ตามที่เชื่อในเขาจะไม่ต้องละอายใจ เพราะไม่มีความแตกต่างระหว่างชาวยิว

และชาวกรีก (คนต่างชาติ) ด้วยว่าพระเจ้าองค์เดียวกันนั้นทรงมั่งมีเหลือเฟือที่จะเรียกหาพระองค์ เพราะผู้ใดร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดกรุณาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ ช่วยให้ผู้คนค้นพบไซต์ ขอขอบคุณ.

เว็บไซต์นี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ ใช้แอพแปลภาษา
http://biblequestionsblog.com

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโควิด
http://shineonhealth.com

เว็บไซต์นี้มีบทความข่าว
https://wethepeoplefree.com
Continue Reading

คำอธิษฐานของพระเยซู

ลูกา 18:34 พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลย คำพูดนี้ถูกซ่อนไว้จากพวกเขา และพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่กล่าว 35 เมื่อเขาเข้ามาใกล้เมืองเยรีโค ชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ข้างถนน 36เมื่อได้ยินฝูงชนเดินผ่านไปมาจึงถามว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร 37 พวกเขาบอกเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธกำลังผ่านไป 38 เขาร้องว่า “พระเยซู ลูกของดาวิด ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วย!” 39 บรรดาผู้นำทางก็ห้ามเขาให้นิ่งเสีย แต่เขายิ่งร้องว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วย!”

40 พระเยซูทรงบัญชาให้นำตัวเขามายืนนิ่งอยู่กับที่ เมื่อเข้าไปใกล้แล้วจึงถามว่า 41 “ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทำอย่างไร”

เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นอีก”

42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงมองเห็น ศรัทธาของท่านได้รักษาท่านแล้ว”

43 ทันใดนั้นเขาก็มองเห็นและตามเขาไป ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อคนทั้งปวงเห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์นี้ ใช้แอพแปลภาษาในแถบด้านข้างขวา

http://biblequestionsblog.com/the-jesus-prayer/กรุณาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ ช่วยให้ผู้คนค้นพบไซต์ ขอขอบคุณ.

เว็บไซต์นี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ ใช้แอพแปลภาษา
http://biblequestionsblog.com

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโควิด
http://shineonhealth.com

เว็บไซต์นี้มีบทความข่าว
https://wethepeoplefree.com
Continue Reading