คำอธิษฐานของพระเยซู

ลูกา 18:34 พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลย คำพูดนี้ถูกซ่อนไว้จากพวกเขา และพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่กล่าว 35 เมื่อเขาเข้ามาใกล้เมืองเยรีโค ชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ข้างถนน 36เมื่อได้ยินฝูงชนเดินผ่านไปมาจึงถามว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร 37 พวกเขาบอกเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธกำลังผ่านไป 38 เขาร้องว่า “พระเยซู ลูกของดาวิด ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วย!” 39 บรรดาผู้นำทางก็ห้ามเขาให้นิ่งเสีย แต่เขายิ่งร้องว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วย!”

40 พระเยซูทรงบัญชาให้นำตัวเขามายืนนิ่งอยู่กับที่ เมื่อเข้าไปใกล้แล้วจึงถามว่า 41 “ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทำอย่างไร”

เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นอีก”

42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงมองเห็น ศรัทธาของท่านได้รักษาท่านแล้ว”

43 ทันใดนั้นเขาก็มองเห็นและตามเขาไป ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อคนทั้งปวงเห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์นี้ ใช้แอพแปลภาษาในแถบด้านข้างขวา

http://biblequestionsblog.com/the-jesus-prayer/กรุณาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ ช่วยให้ผู้คนค้นพบไซต์ ขอขอบคุณ.

เว็บไซต์นี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ ใช้แอพแปลภาษา
http://biblequestionsblog.com

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโควิด
http://shineonhealth.com

เว็บไซต์นี้มีบทความข่าว
https://wethepeoplefree.com

หากคุณชอบไซต์นี้ โปรดลิงก์ไปยังไซต์นี้หรือแชร์ลิงก์ไปยังไซต์นี้ ขอบคุณ

Previous Post

Romans Road Heaven

Next Post

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับส่วนสิบ?